Avem 68 vizitatori și nici un membru online

Duminică 18 Noiembrie 2018

Hotararea 141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret

Publicat in Monitorul Oficial 137 din 2 martie 2010 (M. Of. 137/2010)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 27 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

avand in vedere dispozitiile art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta

Citește mai departe: Hotararea 141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru...

ORDIN nr1575 din 30.09.2009 -documente

LISTA documentelor solicitate AFT în vederea recunoaşterii ca fiind de utilitate publică

1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, în conformitate cu formularul prezentat în Anexa 3, în 3 exemplare;

2. Actul constitutiv, statutul şi, după caz, actele adiţionale la acestea;

3. Dovada dobândirii personalităţii juridice şi, după caz, a înregistrării modificărilor actului constitutiv şi/sau

Citește mai departe: ORDIN nr1575 din 30.09.2009 -documente

ORDIN nr1575 din 30.09.2009

Ministrul Tineretului şi Sportului, numit în funcţie în baza Decretului Preşedintelui României nr.1210 / 2009 pentru desemnarea unui membru al Guvernului României;

Având în vedere O.G nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr.1721/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului;

Nota Comisiei pentru

Citește mai departe: ORDIN nr1575 din 30.09.2009

REGULAMENT de punere în aplicare a dispoziciilor Legii educaciei fizice si sportului nr. 69/2000

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a) atribuire - act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului eliberează Certificatul de identitate sportivă şi acordă număr de identificare structurilor sportive, cu respectarea unor condiţii şi sub un anumit control;
b) avizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului avizează constituirea şi funcţionarea unei structuri

Citește mai departe: REGULAMENT de punere în aplicare a dispoziciilor Legii educaciei fizice si sportului nr. 69/2000

Lege nr. 4/2008 -privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia comp. si a jocurilor sportive

 CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1.- In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a)competitie sportiva - intrecere sportiva organizata pe ramuri de sport, intre mai multe echipe sau concurenti independenti, pe baza unui regulament si a unui program, avand drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor in clasamentul final;
   b)joc sportiv - intrecere sportiva

Citește mai departe: Lege nr. 4/2008 -privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia comp. si a jocurilor sportive

LEGISLATIE IN DOMENIUL SPORTULUI

  • Hotararea Guvernului nr. 124/1991 privind organizarea si functionarea Comitetului Olimpic Roman completata prin Hotararea Guvernului 631/1995  si modificata prin  Hotararea Guvernului 883/1998
  • Hotararea Guvernului nr. 537/1991 privind salarizarea si alte drepturi ale jucatorilor de fotbal profesionisti si antrenorilor de la cluburi si Federatia Romana de Fotbal

  • Legea nr.3/1992 privind instituirea Timbrului olimpic modificata prin Legea nr.12/1996

Citește mai departe: LEGISLATIE IN DOMENIUL SPORTULUI

Publicitate