Avem 90 vizitatori și nici un membru online

Duminică 18 Noiembrie 2018

Incalcari ale reglementarilor antidoping si sanctiuni aplicabile sportivilor

(Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport)
Orice încălcare a reglementărilor anti-doping săvârsită de către sportiv în timpul sau în legătură cu o manifestare sportivă si/sau unei competiŃii sportive, atrage de drept descalificarea, invalidarea rezultatelor individuale obŃinute în acea competiŃie si retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor.
Sportivii străini sunt sancŃionaŃi numai în cazul în care participă la o competiŃie sportivă si/sau manifestare sportivă

Citește mai departe: Incalcari ale reglementarilor antidoping si sanctiuni aplicabile sportivilor

CODUL MONDIAL ANTI-DOPING lista intrzisa 2010

LISTA INTERZISĂ - 2010
STANDARDUL INTERNAłIONAL
Textul oficial al Listei Interzise va fi menŃinut de către AMAD si va fi publicat în limbile engleză si franceză. În cazul existenŃei vreunei contradicŃii între versiunea în limba engleză si cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.
Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2010.
LISTA INTERZISĂ PE 2010 CODUL MONDIAL ANTI-DOPING
Valabilă de la 1 ianuarie 2010
Toate substanŃele interzise vor fi considerate

Citește mai departe: CODUL MONDIAL ANTI-DOPING lista intrzisa 2010

Lege nr. 227/2006, privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

TITLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
- (1) Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea dopajului în sport.
(2) Conform reglementărilor Convenţiei împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, şi ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agenţia Mondială Anti-Doping, denumit în continuare Cod, se interzice dopajul în sport din raţiuni de natură etică şi medicală.
Art. 2. - (1) Dopajul în sport

Citește mai departe: Lege nr. 227/2006, privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

Codul Mondial antidoping metodesi substante interzise

M1. Cresterea capacitătii de transfer de oxigen
Sunt interzise următoarele:
a) dopajul cu sânge, inclusiv utilizarea de sânge autolog, homolog sau heterolog ori de produse hematologice (din celule rosii) de orice origine;
b) cresterea artificială a absorbŃiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se
la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) si a produselor pe bază de hemoglobină
modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină

Citește mai departe: Codul Mondial antidoping metodesi substante interzise

CODUL MONDIAL ANTI-DOPING lista intrzisa 2009

Utilizarea oricărui medicament trebuie să se limiteze la indicaŃii justificate medical.
SUBSTANłE SI METODE INTERZISE PERMANENT (ATÂT ÎN COMPETIłIE, CÂT SI ÎN AFARA COMPETIłIEI)
SUBSTANłE INTERZISE S1. AgenŃi anabolici
AgenŃii anabolici sunt interzisi.
1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)
a) SAA exogeni* includ: 1-androstendiol (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diol); 1-androstendionă
(5alfa-androst-1-ene-3,17-diona); bolandiol (19-norandrostenediol); bolasteron; boldenon; boldion

Citește mai departe: CODUL MONDIAL ANTI-DOPING lista intrzisa 2009

Publicitate